នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នកម្ម ២០២១-២០២៥ ក្រោមការដឹកនាំដោយ លោក សយ ស៊ីណុល ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ នឹងមានការចូលរួមពី លោក-លោកស្រី អនុប្រធានមន្ទីរ និងលោក-លោកស្រី ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យទាំង៧ ។


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.