មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត
———————
ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត បានប្រារព្ធពិធីផ្សព្វផ្សាយ ការយល់ដឹងអំពីជំងឹកូវីដ-១៩ ក្រោមប្រធានបទ “យុវជន និងទេសចរណ៍ ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” ដោយអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នៃ គង អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលខេត្តកំពត និងការចូលរួមពីបណ្តាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ យុវជនស.ស.យ.កខេត្តកំពត និងសាលាគរុកោសល្យខេត្ត។
———————

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.