ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត ស្តីពីការបន្តផ្អាកសកម្មភាពរមណីយដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ១២ សីហា ២០២១ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងតាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.