ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់សមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ ឲ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការដាក់បម្រាមផ្អាកជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសអុីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង និងអាមេរិក ចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ។

ព័ត៌មានលំអិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.