មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត
………………..
ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បានធ្វើកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឧសភា ក្នុងសកម្មភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បានបែងចែកជា ០៤ក្រុម ចុះតាមគោលដៅរមណីយដ្ឋាន សហគមន៍ សេវាកម្មទេសចរណ៍ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ខែមិថុនា ។
………………..

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.